Nie-zabawki. Zapis czasu

Przejdź do galerii

„Nie-zabawki. Zapis czasu” to cykl dwunastu drewnianych rzeźb/instalacji powstały w ramach sześciomiesięcznego Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Założeniem projektu było nadanie ludowym zabawkom nowego znaczenia przez umieszczenie ich we współczesnych kontekstach, aby stały się one żywym i aktualnym środkiem artystycznego wyrazu.

Starałem się wykorzystać potencjał ukryty w zabawce ludowej do dialogu ze współczesnością, poruszając ważne sprawy ludzi dorosłych. Powstałe prace mają innego odbiorcę — stał się nim dorosły człowiek.

 1. Koniki ludowe Tadeusza Leśniaka włączyłem w temat wojny i zabaw militarnych: praca pt. „Wojna”
 2. Seria grzechotek, terkotek i kołatek pierwotnie używanych jako wrzawa kolędnicza, a później w wielkim poście. W mojej pracy posłużyła jako tło dźwiękowe do instalacji pt. „Wojna”.
 3. Wiatrak tradycyjny Jana Puka zestawiony z elektrowniami wiatrowymi powstał jako pytanie o krajobraz: praca pt. „Krajobraz”.
 4. Domki połączyłem z tematem powodzi: praca pt. „Powódź”.
 5. Liczydła utworzyły miasto biurowców: praca pt. „The City”.
 6. Ptaszki ludowe skontrastowałem z myśliwcem F-16: praca pt. „Przestrzeń powietrzna”.
 7. Grzechotka oraz pojemnik na przenoszenie królowej pszczół przeobraziłem w więzienie dla serca: praca zadająca pytanie o samotność człowieka pt. „Serce”.
 8. Łódka oraz poidło dla bydła stały się łodzią uciekinierów: praca pt. „Ucieczka”.
 9. Lalki, kołyska, latawiec, wózek stawiają pytanie o funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami: praca pt. „Niedoskonali”.
 10. Figurki zwierząt włączone zostały do tematu zmian klimatycznych i ogromnych pożarów: praca pt. „Ucieczka”.
 11. Pojazdy łączą się z tematem gigantycznych zatorów i nadmiaru pojazdów skontrastowanych z wątkiem pieszej wędrówki zbieracza złomu: praca pt. „Korek”.
 12. Zabawka na wysuwanym krzyżaku (elementy kolędnicze) podejmuje temat pomocy materialnej: praca pt. „Krzyżak proszalny”.